torsdag 14 juli 2016

Alla har vi hemligheter!

Den mörka hemlighetenDen mörka hemligheten

Dan Josefsson och Egil Linge lyckas med konststycket att få djupa och komplexa psykologiska processer att bli begripliga. Det handlar om det svåra i våra liv - trauma och desorganiserad anknytning. Inte precis något vi går runt och pratar om varje dag.

Hur reagerar och gör vi egentligen i olika situationer som är svåra för oss, där det förflutna styr oss på ett sätt som vi innerst inne inte önskar? Josefsson och Linge ställer sig på vår sida och vågar möta smärtan vi inte gärna pratar om tillsammans med oss. När vi väl vågar se vilka strategier vi tar till när händelser i nuet påminner oss om det förflutna får vi också möjlighet att förändra detta. Vi behöver inte fortsätta vara i händerna på det som hänt oss för länge sedan. Det går att hitta nya vägar, även om det inte alltid är lätt, det kan bli bättre.

En riktig ögonöppnare med ett viktigt budskap!

Författare: Dan Josefsson och Egil Linge

Välkommen in och låna på biblioteket!

// Katarina

Inga kommentarer: