tisdag 13 juni 2017

Daphne du Maurier – Hennes hemliga livDaphne du Maurier har tagit mig med storm! Hela Daphne du Mauriers liv – barndom och vuxna liv, hennes strävan att bli författare, lyckas Margaret Forster levandegöra för oss i Daphne du Maurier – Hennes Hemliga liv. När man läser biografin slås man av att det finns en likhet mellan de båda författarnas sätt att skriva – genom det rika bildspråket fångas man direkt och sedan är man fast!

Tidigt inser Daphne du Maurier att det här med att skriva är något för henne, hon vet att hon har det inom sig. Till att börja med skriver Daphne poesi, för att sedan ta sig an noveller. Det dröjer innan hon vågar sig på en hel roman. Under hela sitt författarskap prövar Daphne nya infallsvinklar och utforskar olika ämnen i sina böcker. När man läser Hennes hemliga liv blir det tydligt att hon även bearbetar personliga erfarenheter. Slående är också Daphne du Mauriers behov av att få vara ensam, hon gick gärna långa promenader eller satt framför brasan själv på kvällen. Hela hushållet organiseras, oavsett barn och make, utifrån detta behov. Det framstår också som en förutsättning för Daphne som författare.

Författare: Margaret Forster

/ Katarina

Inga kommentarer: