torsdag 20 april 2017

Trädens hemliga liv


Träd lever länge i sin rätta miljö och utvecklas långsamt, enligt författaren Peter Wohlleben. För att komma till sin fördel bör även den här boken läsas långsamt och avnjutas med eftertanke. På ett mycket konkret sätt tar författaren med oss in i trädens värld, berättar hur de får sin näring, hur de hjälper varandra och samverkar till det gemensammas bästa. Vi får följa trädens liv från frö till förmultning och hur dem då är till nytta för nästa generation. Trädsorterna har olika förutsättningar och behov för att nå sin potential och var och en utmärker sig på sitt sätt.  Många är också de arter som lever av och tillsammans med träden. Vi får veta hur träden rider ut stormarna, klarar sig genom olika insektsangrepp, går in i vintervilan och lagrar energi för sämre tider.
Skogen – träden och deras sätt att fungera framstår som inget mindre än ett underverk som förtjänar vår respekt och något som vi måste värna i nuet för framtiden.

Författare: Peter Wohlleben

Välkommen in och låna på Leksands bibliotek!

// Katarina

Inga kommentarer: