torsdag 2 november 2017

Den sista legionen av Valerio Massimo Manfredi


Bild: BTJ

Det västromerska riket är i spillror, barbarhövdingen Odovakar har tagit makten och den sista kejsaren fängslats. Ett löfte från en till synes vanlig romersk soldat till en döende man leder ett allt större sällskap till att frita kejsaren och fly genom ett osäkert Europa, jagade av en barbar vars hämndlystnad bara överträffas av hans envishet. 

Författaren har gjort ett fantastiskt jobb med miljöskildringar och man får verkligen intrycket av civilisationens förfall i en osäker tid. Det som till att börja med verkar vara en relativt förutsägbar bok överraskar en flertalet gånger och leder till sist mot ett slut där verkligheten övergår i myt… En fantastisk bok för alla åldrar vare sig man är historiskt intresserad eller bara vill ha något spännande att läsa även om den framförallt tilltalar den förstnämnda gruppen.

// Philip

Inga kommentarer: